تبلیغات
یاس مطهر

یاس مطهر
سیر مطالعاتی کتابهای شهید استاد مرتضی مطهری(موسسه مطهرون بروجرد) 
قالب وبلاگ
نظر سنجی
وبلاگ از نظر شما چگونه است؟
صفحات جانبی

اسلام و نجات زن

اسلام با ظهورش, ((غبار غلیظ مظلومیت و ذلت)) را از ایـن مخلـوق الهى و شـریك مرد در زنـدگـى پاك كرد و به طـرق مختلف ((كـرامت ذاتى زن)) را آشكار ساخت. سنـن جاهلى و رفتارهاى غیر انسانى با زنـان را تقبیح نمـود و آنـان را به رفتـار نیكـو و اداى حقـوق انسانـى زنان تشـویق و مـوظف ساخت. ملاكهاى ارزشـى را در جـامعه دگرگـون كرد, نه مرد بودن را ملاك كـرامت شمرد و نه زن بـودن را نشـانه نكبت و بـدبختـى, بلكه معیـار و فضیلت را ((تقـــــوا و خـویشتـن دارى در برابر گناه و نافرمانـى خدا)) شمرد, چه دارنده آن مرد باشد و چه زن. به زنان حقوق مساوى با حقـوق مردان اعطإ نمـود چـرا كه در انسـانیت تفاوتـى میان زن و مـرد نیست و اگـر تفاوتهایـى در بعضـى از حقـوق دارنـد, مـربـوط به ویژگـى زن یا ویژگـى, مرد است و امرى كاملا طبیعى و عقلایـى است و هیچ كدام از ایـن حقـوق ویژه, ملاك ارزش و امتیاز نزد خـداونـد سبحـان نیست. آنچه را كه ملاك كرامت و ارزش به جامعه معرفـى كـرد, مـربـوط به انسـانیت انسـان است نه زن و مـرد بـودن انسـان.
در ایـن مكتب به زن استقلال و هـویت بخشیـده شـــد. او گذشته از اینكه مى تـواند پله هاى رشد و تعالى را بپیماید, در عرصه مذهبـى داراى هـویت مستقل است, تكـالیف و حقـوق خـاص خـود را دارد, در احكام تقلید, سفر, تصرف در اموال و امثال آن تابع مرد نبـوده و به عنـوان ((انسـان مكلف)), خـود مستقلا داراى مسـوولیت است. از نظر اجتماعى و حقـوق, مالك كار و دسترنج خـویـش است. و ان لیـس للانسان الا ما سعى.(7) حق دارد, بلكه موظف است تحصیل علـم نماید و حـد معینـى بـراى تحصیل وجـود ندارد.
علت نفـوذ و گستـرش سـریع اسلام در جزیـره العرب و فتح قلـوب ملل مختلف, در اهتمام ایـن مكتب به حقـوق انسانى اقشار مختلف جامعه بویژه اقشار مظلوم آن بود. بى جهت نبـود كه محرومان و مظلومان و از آن جمله زنان در گرایش به اسلام و پذیرفتـن ایـن مكتب پیشقدم بـوده و در تشـویق و تحـریص شـوهـران خـویـش نقـش داشتند. قرآن كریم در شرایط آن روز جامعه, زنانى شایسته چون حضرت مریـم سلام الله علیها و آسیه همسـر فـرعون را معرفـى كرده و از ایشان به عنـوان زنان صـالح و وارسته تجلیل نمـود. مهمتـر از همه, از حضرت زهرا سلام الله علیها, به عنـوان ((كـوثـر)) یاد كرده و به عنـوان ((الگـو و اسـوه)) معرفـى نمـود و بـدیـن وسیله صلاحیت و شایستگـى زن را در رسیـدن به كمالات معنـوى و الگـو بـودن بـراى همگان به اثبات رسانید.
پیراستـن حضرت مریـم از اتهامات نارواى یهودیان, خدمتى بزرگ در حق ((زن لایق, عفیف و وارسته)) و دفـاع از حقـوق او بود.
تجلیل از آسیه در دربار پادشاهى فرعون با آن جلال و شكـوه مادى, ارج گذارى به ((قدرت و تـوانایـى زن در مبارزه با استكبار و نیل به كمالات انسانى)) بـود. چنانچه معرفى شخصیت والاى حضرت زهرا(س) و نقـش او در تـاریخ اسلام, نشـانگـر شـایستگـى زن در عرصه هــاى گوناگـون اخلاقى, سیر و سلـوك معنوى, اجتماعى و سیاسى است. امام خمینى براى حضرت زهرا(س) شخصیتى جامع تصـویر مى كرد و مى فرمـود:
((تمام ابعادى كه بـراى زن متصـور است و بـراى یك انسان متصـور است در فاطمه زهرا سلام الله علیها جلـوه كـرده و بـوده است. یك زن معمـولى نبـوده است. یك زن روحانى, یك زن ملكـوتى, یك انسان به تمام معنـا انسان, تمـام نسخه انسـانیت.))(8) نقشـى كه اسلام براى زن در نظام خلقت قایل است, دقیقا منطبق بـر فطرت و جایگاه او در نظام آفـرینـش است. در عیـن آنكه ماننـد مرد بـراى او در اجتماع نقـش قایل است, اما در میان همه مشاغل مهمتریـن شغلى را كه بـراى انسان متصـور است یعنـى ((تـربیت)) بـر عهده او نهاد.
((تـربیت انسـان)) از مهمتـریـن, دشـوارتـریـن و ظریفتـریــــن مسـوولیتهاست, از ایـن رو بـر عهده پیـامبـران نهاده شــده است. زن با برخـوردارى از ویژگیهاى خاص جسمـى و روحـى, نقـش مادرى و تربیت فرزنـد را كه زیربنایـى تـریـن نقشها در نظام خلقت است, و صلاح و فسـاد جـوامع بـدان بستگى دارد, عهده دار است. ایـن مكتب براى تربیت فرزنـد كه چه بسا سرنـوشت جـوامع را رقـم مـى زنـد, آن قـدر اهمیت قایل است كه براى انتخاب همسر و آداب و رفتـار پـدر و مـادر قبل از انعقـاد نطفه از رحـم مـادر, دوران باردارى مادر تا دوران تـولد و شیرخـوارگى و تا دوران كـودكـى, نـوجوانى و جـوانى دستـورالعملى دقیق تنظیـم و ارایه شده تا در پرتـو رعایت آن, فرزندى شایسته و لایق تربیت شـده و وارد اجتماع گردد. امام خمینى مى فرمود:
((زن مـربـى جـامعه است, از دامـن زن انسانها پیـدا مـى شـونـد. مـرحله اول مـرد و زن صحیح از دامـن زن است. مـربـى انسانها زن است. سعادت و شقاوت كشـورها بسته به وجـود زن است. زن با تربیت صحیح خودش انسان درست مـى كنـد و با تـربیت صحیح خـودش كشـور را آباد مى كند. مبدإ همه سعادتها از دامـن زن بلند مى شـود. ))(9)
صـد افسـوس كه از نقـش مهمـى كه اسلام بر اساس خلقت زن, براى او قایل است, غافلیـم و آن را امـرى ساده و پیـش پـا افتاده تلقـى مى كنیـم. شاید یكى از علل و عوامل مهم عدم تـوفیق جوامع در امر ((تربیت)), بـى تـوجهى به نقـش معجزهآمیز و حیاتى زن در مـوقعیت مادرى باشد. غفلت از نقـش و توانایى مهم زن و مشغول كردن او به مشاغلـى كـم اهمیت و گاهـى نامتناسب با استعدادها و تـواناییهاى او, خسـارات زیـادى به بـار آورده است.
مرورى بر زندگى شخصیتهاى بزرگ و وارسته تاریخ كه نقطه عطفـى در تاریخ شمرده مـى شـوند و منشإ خدمات و بركات فراوانى بـوده اند, نشان مى دهد كه زنان در تربیت ایشان نقـش تعییـن كننده داشته اند.
امام خمینى در وصف حضرت زهرا(س) مـى فرمـود: ((زنى كه در حجره اى كـوچك و خانه اى محقر انسانهایـى تـربیت كرد كه نـورشان از بسیط خـاك تا آن سـوى افلاك و از عالـم ملك تـا آن سـوى ملكـوت اعلـى مـى درخشـد. صلـوات و سلام خـداوند تعالـى بر ایـن حجره محقرى كه جلـوه گاه نور عظمت الهى و پرورشگاه زبدگان اولاد آدم است.))(10) همیـن مقدار اندك مى تـواند دورنمایى از ((موقعیت ممتاز زن)) را در فرهنگ اسلامى نمایان سازد.

 

.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


استاد مطهری از نگاه مقام معظم رهبری:
شهید مطهری( رضوان الله علیه) چشمه فیاض و جوشانی بود.
کتاب های شهید مطهری،قابل مردن و قابل تمام شدن نیست.

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب