تبلیغات
یاس مطهر

یاس مطهر
سیر مطالعاتی کتابهای شهید استاد مرتضی مطهری(موسسه مطهرون بروجرد) 
قالب وبلاگ
نظر سنجی
وبلاگ از نظر شما چگونه است؟
صفحات جانبی

چهل حدیث از امام حسن مجتبى‏علیه السلام

1- قیل له‏علیه السلام: فما الحلم؟ قال‏علیه السلام: كظم الغیظ و ملك‏النفس.» (تحف‏العقول، ص 227)
از حضرت امام حسن‏علیه السلام پرسیده شد كه بردبارى یعنى چه؟فرمودند: بردبارى عبارت از فرو بردن خشم و اختیار خودداشتن است.
2- قیل له‏علیه السلام: فما الشرف؟ قال‏علیه السلام: اصطناع العشیرة؟وحمل الجریرة. (تحف‏العقول، ص 227)
از حضرت پرسیده شده بزرگوارى چیست؟ فرمودند: احسان‏به قبیله و تبار و تحمل خسارت و جرم آنها.
3- قیل له‏علیه السلام: فما المروة؟ قال‏علیه السلام: حفظ الدین، و اعزازالنفس، ولین الكنف، و تعهد الصنیعة، و اداء الحقوق،والتحبب الى الناس. (تحف‏العقول، ص 227)
از امام‏علیه السلام پرسیده شد كه جوانمردى یعنى چه؟ فرمودند:جوانمردى عبارت است از حراست دین، و عزت نفس، و بانرمش برخورد نمودن و بررسى عملكرد خویش، و پرداخت‏حقوق و دوستى نمودن با مردم.
4- قیل له‏علیه السلام: فما الكرم؟ قال‏علیه السلام: الابتداء بالعطیة قبل‏المسئلة و اطعام الطعام فى المحل.
از امام حسن‏علیه السلام معناى كرامت و بزرگ‏منشى را پرسیدند؟فرمودند: بخشش پیش از خواهش و اطعام در هنگام قحطى.
5- قال امام المجتبى‏علیه السلام: اعلموا ان الله لم یخلقكم عبثا ولیس بتارككم سدى، كتب آجالكم و قسم بینكم معائشكم‏لیعرف كل ذى لب منزلته و ان ما قدر له و ما صرف عنه‏فلن یصیبه. (تحف‏العقول، ص 234)
امام‏علیه السلام فرمودند: «اى بندگان خدا» بدانید كه خداوند شما رابیهوده نیافریده است، و بحال خود رها ننموده، مدت عمرتان‏را نوشته، و روزى شما را بینتان قسمت كرده تا هر خردمندى‏قدر و ارزش خود را بداند و بفهمد جز آنچه مقدر شده هرگز به‏او نمى‏رسد.
6- قال الامام المجتبى‏علیه السلام: قد كفاكم مؤونة الدنیا و فرغكم‏لعبادته و حثكم على الشكر وافترض علیكم الذكر واوصاكم بالتقوى. (تحف‏العقول، ص 234)
امام مجتبى‏علیه السلام فرموده است: به تحقیق خداوند روزى شما رابر عهده گرفته است، و شما را براى بندگى فراغت‏بخشیده و به‏شكرگزارى تشویق نموده است و نماز را بر شما واجب فرموده‏و به پرهیزكارى توصیه فرموده است.
7- قال علیه السلام: والتقوى باب كل توبة و راس كل حكمة و شرف‏كل عمل. بالتقوى فاز من فاز من المتقین.
(تحف‏العقول، ص 234)
امام مجتبى‏علیه السلام فرموده است: پرهیزكارى در بازگشت «به‏سوى خدا» و سررشته هر حكمت، و شرافت هر كار است، وهر كس از پرهیزكاران به كامیابى رسید به وسیله تقوا بوده‏است.
8- قال امام المجتبى‏علیه السلام: ما تشاور قوم الا هدوا الى‏رشدهم.
(تحف‏العقول، ص 236)
امام مجتبى‏علیه السلام فرمود: هیچ قومى مشورت نكرد مگر اینكه به‏ترقى و تكامل راه یافت.
9- قال‏علیه السلام: انه قال فى تفسیر قوله «وقفوهم انهم‏مسئولون‏» انه لا یجاوز قدما عبد حتى یسئل عن اربع: عن‏شبابه فیما ابلاه و عمره فیما افناه، و عن ماله من این جمعه،و فیما انفقه، و عن حبنا اهل البیت. (بحار، ج 44، ص 13-12)
امام حسن‏علیه السلام: در تفسیر آیه شریفه «وقفوهم انهم‏مسئولون‏» فرموده‏اند: به تحقیق «روز قیامت‏» هیچ بنده‏اى‏قدم از قدم برنمى‏دارد مگر اینكه نسبت‏به چهار چیز موردبازجوئى و پرسش قرار مى‏گیرد:
1- از جوانى‏اش كه در چه راهى مصرف نموده.
2- و از عمرش كه در چه كارى آنرا بكار گرفته.
3- و از ثروتش كه چگونه جمع و در چه راهى مصرف نموده.
4- و از دوستى ما اهلبیت و خاندان پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم.
10- قال‏علیه السلام: لو لم یبق لبنى امیة الا عجوز درداء، لبغت دین‏الله عوجا و هكذا قال رسول الله‏صلى الله علیه وآله وسلم. (بحار، ج‏44، ص 43)
جدم رسول خداصلى الله علیه وآله وسلم فرمودند: اگر از بنى‏امیه «در روى زمین‏احدى نماند جز پیرزن فرتوت و ناتوانى، همان دین خدا را به‏مسیر نادرستى خواهد كشاند.
11- قال الامام المجتبى‏علیه السلام: اعمل لدنیاك كانك تعیش‏ابدا، واعمل لاخرتك كانك تموت غدا.
(الحیاة، ج‏4، ص 62)
امام حسن‏علیه السلام فرمود: چنان براى دنیایت تلاش كن كه گویاهمیشه زنده‏اى، و چنان براى آخرتت تلاش كن كه گوئى فردامرگت فرا مى‏رسد.
12- قال: كان الحسن ابن على‏علیه السلام: اذا قام الى الصلاة لبس‏اجود ثیابه فقیل له: یابن رسول الله! لم تلبس اجودثیابك؟! فقال‏علیه السلام: ان الله جمیل یحب الجمال فاتجمل‏لربى و هو یقول «خذوا زینتكم عند كل مسجد» فاحب ان‏البس اجود ثیابى. (الحیاة، ج‏5، ص 66)
راوى مى‏گوید: امام حسن‏علیه السلام زمانى كه نماز را برپا مى‏داشتندزیباترین لباس را مى‏پوشیدند، به حضرت عرض شد، اى پسررسول خدا چرا به هنگام نماز اینگونه لباس مى‏پوشى؟حضرت فرمودند: به تحقیق خدا زیبا است و زیبائى را دوست‏مى‏دارد. پس خود را براى پروردگارم مى‏آرایم، چنانچه‏مى‏فرماید: «به هنگام نماز و حضور در مساجد لباس زیباى‏خود را بپوشید» پس دوست دارم كه بهترین لباسم را بپوشم.
13- قال‏علیه السلام: ان اكیس الكیس التقى، و احمق الحمق‏الفجور. (الحیاة ج‏1، ص 203)
امام حسن‏علیه السلام فرمود: زیركترین زیركها فرد با تقوا است‏احمق‏ترین احمقها شخص فاجر و فاسق است.
14- قال‏علیه السلام: كونوا اوعیة العلم و مصابیح الهدى فان ضوءالنهار بعضه اضوء من بعضها. (كافى، ج‏1، ص 301)
امام فرمودند: جایگاههاى دانش و چراغهاى درخشان هدایت‏باشید زیرا روشنى روز بعضى از بعضى دیگرش بیشتر است.
15- قال الحسن بن على‏علیه السلام: تاتى علماء شیعتنا القوامون‏بضعفاء محبینا و اهل ولایتنا یوم القیامة، والانوار تستطع‏من تیجانهم. (محجة البیضاء، ج‏1، ص 33)
امام حسن‏علیه السلام فرموده است: از میان شیعیان ما علمائى بپامى‏خیزند كه ایستادگى افراد ضعیف از دوستان ما و آنها كه‏ولایت ما را پذیرا شده‏اند به واسطه آنها است و از تاجى كه برسر دارند نور مى‏درخشد.
16- و كان الحسن‏علیه السلام: اذا افرغ من وضوئه تغیر لونه فقیل‏له فى ذالك، فقال‏علیه السلام: حق على من اراد ان یدخل على ذى‏العرش ان یتغیر لونه.
امام حسن‏علیه السلام زمانى كه وضویش پایان مى‏پذیرفت رنگ‏مباركش تغییر مى‏نمود. در این باره از حضرت پرسیده شده‏«چرا رنگ شما تغییر مى‏نماید؟» فرمودند: كسى كه مى‏خواهدوارد بارگاه «خداوند متعال‏» گردد سزاوار است رنگش تغییرنماید.
17- «قال نعم: استعد لسفرك و حصل زادك قبل حلول‏اجلك. (منتهى‏الآمال، ج‏1، ص 436)
مردى از حضرت موعظه خواست، حضرت فرمودند: آماده‏سفر آخرت‏شو و زاد وتوشه آنرا پیش از رسیدن مرگ فراهم‏نما.
18- قال امام حسن‏علیه السلام: ایها الناس انه من نصح لله و اخذ دلیلاهدى للتى هى اقوم و وفقه الله للرشاد و سدده‏للحسنى. (تحف‏العقول،ص‏227)
امام حسن‏علیه السلام فرمود: هان اى مردم، به تحقیق كسى كه براى‏خدا پند دهد و سخن خدا را راهنماى خود قرار دهد به راهى‏پایدار رهنمون شود و خداوند او را به رشد موفق سازد.
19- قال امام المجتبى‏علیه السلام: بین الحق و الباطل اربع اصابع،ما رایت‏بعینیك فهو الحق وقد تسمع باذنیك باطلا كثیرا.
(از هر معصوم چهل حدیث، ص 105)
امام حسن‏علیه السلام فرمود: بین حق و باطل به اندازه چهار انگشت‏فاصله است، آنچه با چشم ببینى حق است و چه بسا كه باطل‏زیادى را با گوش بشنوى.
20- قیل له‏علیه السلام ما الزهد؟ قال‏علیه السلام: الرغبة فى التقوى والزهادة فى الدنیا.قیل: و ما الحلم؟ قال كظم الغیظ و ملك‏النفس. قیل ما السداد؟ قال دفع المنكر بالمعروف.
(از هر معصوم چهل حدیث، ص 106)
از حضرت امام حسن مجتبى‏علیه السلام پرسیده شد زهد چیست؟فرمودند: میل به پرهیزگارى و بى‏میلى نسبت‏به دنیا. بازپرسیده شد كه حلم چیست؟ فرمودند: خشم را فرو بردن ومالك خود شدن. باز پرسیده شد كه سداد چیست؟ فرمودند: بدى را به وسیله خوبى برطرف نمودن.
21- قال الحسن‏علیه السلام: لبعض ولده: یا بنى لا تواخ احدا تعرف‏موارده و مصادره فاذا استنبطت الخبرة و رضیت العشرة‏فاخه على اقالة العثرة و المواساة فى العسرة.
(از هر معصوم چهل حدیث، ص 108- تحف‏العقول، ص 236)
امام حسن‏علیه السلام به یكى از فرزندانشان فرمودند: اى پسرم بااحدى برادرى مكن تا آنكه بدانى كجاها مى‏رود و از كجاهامى‏آید، و چون از حالش خوب آگاه شدى و رفتارش راپسندیدى با او برادرى كن. به شرط اینكه رفتارت براساس‏چشم پوشى از لغزش و همراهى در سختى باشد.
22- قال امام حسن‏علیه السلام: ان ابصر الابصار ما نفذ فى الخیرمذهبه و اسمع الاسماع ما وعى التذكیر و انتفع به اسلم‏القلوب ما طهر من الشبهات.
(از هر معصوم چهل حدیث، ص 111)
امام حسن‏علیه السلام فرمودند: همانا بیناترین چشم‏ها آن است كه درطریق خیر نفوذ كند، و شنواترین گوش‏ها آنست كه پذیرنده‏ترباشد و سالم‏ترین دلها آن است كه از شبهه پاك باشد.
23- قال علیه السلام: لا یغش العاقل من استنصحه.
(تحف‏العقول،مترجم،ص 239)
امام‏حسن‏علیه السلام فرمودند: خردمند كسى است كه وقتى از او پندخواستند خیانت نكند.
24- قال‏علیه السلام: اذا لقى احدكم اخاه فلیقبل موضع النور من‏جبهته. (تحف‏العقول،مترجم، ص 239)
امام حسن‏علیه السلام فرمودند: هر گاه یكى از شما برادر خود راملاقات كند، باید كه جایگاه نور از پیشانى او را ببوسد.
25- قال امام المجتبى‏علیه السلام: هلاك الناس فى ثلاث: الكبر،الحرص، الحسد. الكبر به هلاك الدین و به لعن ابلیس.الحرص عدو النفس و به اخرج آدم من الجنة. الحسد رائدالسوء و به قتل قابیل هابیل.
(از هر معصوم چهل حدیث، ص 113)
امام حسن‏علیه السلام فرمود: نابودى مردم در سه چیز است:
1- بزرگ نمائى 2- افزون‏خواهى بسیار 3- حسد و رشك بردن.
بزرگ‏نمائى كه به وسیله آن دین نابود مى‏گردد و به واسطه آن‏شیطان ملعون رانده درگاه خدا شد و حرص كه به خاطر آن آدم‏از بهشت‏خارج شد، و رشك كه سررشته همه بدى است و به‏واسطه آن قابیل هابیل را كشت.
26- قال امام‏المجتبى علیه السلام: اوصیكم بتقوى الله و ادامة التفكر،فان التفكر ابو كل خیر و امه.
امام حسن‏علیه السلام فرمود: شما را به پرهیزگارى و ترس از خدا وادامه تفكر و اندیشه سفارش مى‏كنم زیرا تفكر و اندیشه‏سرچشمه همه خوبیها است.
(از هر معصوم چهل حدیث، ص‏114)
27- قال امام المجتبى‏علیه السلام: غسل الیدین قبل الطعام ینفى‏الفقر وبعده ینفى الهم. (از هر معصوم چهل حدیث، ص 114)
امام حسن‏علیه السلام فرمود: شستن دستها پیش از غذا فقر رامى‏زداید و بعد از آن اندوه را برطرف مى‏سازد.
28- قال‏علیه السلام: صاحب الناس بمثل ما تحب ان یصاحبوك.
امام حسن مجتبى‏علیه السلام فرمود: چنان با مردم رفتار نما كه‏دوست دارى باتورفتاركنند. (از هر معصوم چهل حدیث، ص 114)
29- قال‏علیه السلام: لاادب لمن لاعقل له ولا مروة لمن لاهمة له‏و لا حیاء لمن لادین له. (از هر معصوم چهل حدیث، ص 115)
كسى كه عقل ندارد ادب ندارد، و كسى كه همت نداردجوانمردى ندارد و كسى كه حیا ندارد دین ندارد.
30- قال امام المجتبى علیه السلام: علم الناس علمك و تعلم علم‏غیرك. (چهل حدیث از هر معصوم، ص 116)
امام حسن‏علیه السلام فرمود: دانشت را به مردم بیاموز، و خود نیزدانش دیگران را فراگیر.
31- قال‏علیه السلام: لا غنى اكبر من العقل ولا فقر مثل الجهل و لاوحشة اشد من العجب ولا عیش الذمن حسن الخلق.
(از هر معصوم چهل حدیث، ص 116)
امام حسن مجتبى‏علیه السلام فرمود: هیچ بى‏نیازى برتر از عقل نیست‏و هیچ نیازمندى هم مثل نادانى نیست و هیچ وحشتى بدتر ازخودپسندى‏نیست، وهیچ‏عیشى‏لذت‏بخشترازاخلاق‏نیكونیست.
32- قال‏علیه السلام: قیدوا العلم بالكتاب.
امام حسن‏علیه السلام فرمود: علم را با نوشتن مهار كنید.
33- قال‏علیه السلام: من بدء بالكلام قبل السلام فلا تجیبوه.
(چهل حدیث از هر معصوم، ص 117)
امام‏حسن‏علیه السلام‏فرمود:هركس‏قبل‏ازسلام‏سخن‏گفت‏جوابش‏ندهید.
34- تعلموا العلم فان لم تستطیعوا حفظه فاكتبوه وضعوه‏فى بیوتكم.
دانش را فراگیرید و اگر توان حفظش را ندارید بنویسید و درخانه‏هایتان نگهدارى نمائید. (از هر معصوم چهل‏حدیث، ص 118)
35- قال‏علیه السلام: الشروع بالمعروف و الاعطاء قبل السؤال من‏اكبر السؤدد.
امام حسن‏علیه السلام فرمود: آغاز نمودن به بذل و بخشش پیش ازدرخواست و تقاضا، از بزرگترین شرافت و بزرگى است.
(از هر معصوم چهل حدیث، ص 117)
36- قال‏علیه السلام: من عبد الله، عبد الله له كل شى‏ء.
(از هر معصوم چهل حدیث، ص 118)
امام حسن‏علیه السلام فرمود: كسى‏كه خدا را بندگى نماید، خداوند هم‏همه چیز را فرمانبردار او گرداند.
37- قال‏علیه السلام: انا الضامن لمن لم یهجس فى قلبه الا الرضا ان یدعو الله فیستجاب له.
(از هر معصوم چهل حدیث، ص 118)
امام حسن‏علیه السلام فرمود: كسى كه در دلش جز خوشنودى خداخطورنكند، چون دعاكندمن ضامنم كه دعایش مستجاب گردد.
38- قیل له فما النجدة؟ قال‏علیه السلام: الذب عن الجار و الصبرفى المواطن و الاقدام عند الكریهة. (تحف‏العقول، ص 227)
از حضرت امام مجتبى‏علیه السلام پرسیده شد نیرومندى چیست؟فرمودند: دفاع از پناهنده، و پایدارى در نبرد، و ایستادگى‏هنگام‏سختى.
39- قیل له فما الفقر؟ قال‏علیه السلام: شره النفس الى كل‏شى‏ء. (تحف‏العقول، ص 228)
ازحضرت‏پرسیده‏شدفقر چیست؟ فرمودند: آزمندى به هر چیزى.
40- قیل‏له:فماالغنى؟قال‏علیه السلام: رضاالنفس بما قسم‏لها وان‏قل.
(تحف‏العقول، ص 228)
از امام مجتبى معناى فقر پرسیده شد، فرمود: خوشنود بودن‏انسان به مقدارى كه خدا روزى او نموده هر چند كم باشد.
-این كتاب از سیره پیشوایان تالیف حجة‏الاسلام والمسلمین جناب آقاى پیشوائى تلخیص شده است.
توصیه مى‏شود خوانندگان ارجمند براى اطلاع اززندگانى مشروح معصومین‏علیهم السلام به اصل كتاب و منابعى‏كه محقق محترم معرفى كرده‏اند مراجعه نمایند.
احادیث پایان كتاب توسط مركز فعالیت‏ها وپژوهش‏هاى قرآن و عترت اضافه شده است.
هیئت علمى مركز فعالیت‏ها و پژوهش‏هاى قرآن و عترت

پى‏نوشتها:

1) امام حسن مجتبى علیه السلام‏در پاسخ شخصى كه به صلح آن حضرت با معاویه‏اعتراض داشت ، به پیمانهاى صلح پیامبر اسلام صلى الله علیه وآله وسلم‏استناد نمود، و فرمود: به‏همان دلیل كه پیامبر با آن قبائل پیمان بست ، من نیز با معاویه قرار دادآتش بس‏منعقد ساختم (مجلسى ، بحار الانوار ، تهران، المكتبة‏الاسلامیة،1383 ه. ق ، ج 44،ص 2)
2) در جنگ جمل متجاوز از سى هزار نفر كشته شدند و در جنگ نهروان‏چهار هزار نفر از خوارج به قتل رسیدند و مجموع تلفات طرفین در جنگ‏صفین به صدو ده هزار نفر رسید .
3) دارابگرد یكى از پنج‏شهرستان ایالت فارس در قدیم بوده است (لغتنامه‏دهخدا، لغت داربجرد). شاید علت انتخاب خراج «دارابگرد»این باشد كه چون‏این شهر طبق اسناد تاریخى ، بدون جنگ تسلیم ارتش اسلام شدو مردم آن بامسلمانان پیمان صلح بستند، خراج آن طبق‏قوانین اسلام،اختصاص به پیامبر وخاندان آن حضرت و یتیمان وتهیدستان و درماندگان راه داشت. ازینرو امام‏مجتبى علیه السلام‏شرط كرد كه خراج این شهر به بازماندگان شهداى جنگ جمل وصفین پرداخت‏شود; زیرا درآمد آنجا، همچنانكه گفته شد، به خود آن‏حضرت تعلق داشت. بعلاوه ، بازماندگان نیازمند شهیدان این دو جنگ كه‏بى‏سرپرست‏بودند، یكى از موارد مصرف این خراج به شمارمى‏رفتند(مجلسى، بحارالانوار ، تهران، المكتبة الاسلامیة،1393ه-ق ، ج 44، ص 10).

hawzah.net

 

.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


استاد مطهری از نگاه مقام معظم رهبری:
شهید مطهری( رضوان الله علیه) چشمه فیاض و جوشانی بود.
کتاب های شهید مطهری،قابل مردن و قابل تمام شدن نیست.

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب